Zarząd Wojewódzki Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów w Komendzie Głównej Policji:

asp. szt. Stelmasiak Sylwester – Przewodniczący ZW NSZZ P w KGP

mgr politologii

studia podyplomowe o kierunku analityk zarządzania

Międzynarodowe Studium Doktoranckie kierunek zarządzanie

podinsp. Boroń Marek – Wiceprzewodniczący ZW NSZZ P w KGP

mgr pedagogiki resocjalizacyjnej

studia podyplomowe Ochrona Informacji Niejawnych i Wiadomości Prawnie Chronionych

podinsp. Jaroszewski Ireneusz – Wiceprzewodniczący ZW NSZZ P w KGP

kom. Grasza Mariusz – Wiceprzewodniczący ZW NSZZ P w KGP

mgr administracji

Studia podyplomowe w zakresie ochrony informacji niejawnych i prawnie chronionych; w zakresie zarządzania

Międzynarodowe Studium Doktoranckie kierunek zarządzanie

podinsp. Krzemiński Tomasz – Wiceprzewodniczący ZW NSZZ P w KGP

Wykształcenie wyższe, absolwent filologii rosyjskiej i germańskiej, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

podinsp. Dąbrowski Dariusz – Wiceprzewodniczący ZW NSZZ P w KGP
mł. insp. Czaplicka Katarzyna – Wiceprzewodniczący ZW NSZZ P w KGP

mgr pedagogiki resocjalizacyjnej i socjalnej

studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej, zarządzania w sferze kultury (menadżer kultury)

zaawansowany kurs zarządzania zasobami ludzkimi – USA