Zarząd Główny

KONTAKT

02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150
tel.:
(0 22) 843 84 62
60 122 85
60 159 26
60 142 01
60 142 02
fax :
(0 22) 60 131 97
e-mail : zgnszzp@onet.pl
www : www.nszzp.pl

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO

1. Rafał Jankowski – przewodniczący
2. Krzysztof Balcer – wiceprzewodniczący
3. Kazimierz Barbachowski – wiceprzewodniczący
4. Dariusz Brzezicki – wiceprzewodniczący
5. Artur Garbacz – wiceprzewodniczący
6. Rafał Kruk – wiceprzewodniczący
7. Piotr Kujawa – wiceprzewodniczący
8. Piotr MALON – wiceprzewodniczący
9. Benedykt Nowak – wiceprzewodniczący
10. Marek Osiejewski – wiceprzewodniczący
11. Józef Partyka – wiceprzewodniczący
12. Andrzej Szary – wiceprzewodniczący
13. Marek Tarwacki – wiceprzewodniczący