W dniach 7-8 listopada 2016 roku w Warszawie odbędzie się

Wojewódzka Konferencja Delegatów NSZZ Policjantów Komendy Głównej Policji,

która wyłoni nowe władze Zarządu Wojewódzkiego oraz Wojewódzką Komisję Rewizyjną NSZZ P KGP na siódmą kadencję.

Podczas konferencji dokonany zostanie także wybór delegatów Wojewódzkiej Organizacji Związkowej NSZZ P KGP na zjazd krajowy, który odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2016 roku.

Konferencja zostanie zorganizowana przy udziale partnera ubezpieczeniowego NSZZ Policjantów

Grupy PZU