Wojewódzka Komisja Rewizyjna NSZZ Policjantów Komendy Głównej Policji

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZW NSZZ P w KGP
nadkom. Krakowski Mariusz
mgr socjologii

Studia podyplomowe z zakresu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej ZW NSZZ P w KGP
podinsp. Kędzior Wojciech