Podstawowe ustawy regulujące działalność Związku:

W Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji. Można je znaleźć pod pozycją 355.

Ustawa o policji

Ustawa o związkach zawodowych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 55 poz. 234)
(tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 854)