Każdy członek związku ZW KGP w celu uzyskania pomocy proszony jest o kontakt telefoniczny
pod numerem 130-84 w celu uzyskania szczegółowych informacji.