Jesteśmy ogólnokrajową, dobrowolną, samorządną organizacją zawodową zrzeszającą policjantów, emerytów i rencistów Policji. Powołani jesteśmy do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.
Jesteśmy organizacją niezależną od kierownictwa Policji, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.