O nas

Jesteśmy ogólnokrajową, dobrowolną, samorządną organizacją zawodową zrzeszającą policjantów, emerytów i rencistów Policji. Powołani jesteśmy do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.
Jesteśmy organizacją niezależną od kierownictwa Policji, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

Nasze liczby

42000
jest nas
11 maja 1990
Istniejemy

Ostatnie wiadomości

Apel

Apel do przeczytania po kliknięciu na linkhttp://zwkgp.pl/apel-pdf.pdf

Oświadczenie Porozumienia Gdańskiego

Porozumienie Gdańskie, w którego skład wchodzą Zarządy Wojewódzkie NSZZ Policjantów woj. pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubuskiego, podkarpackiego, zachodniopomorskiego i Komendy Głównej Policji oraz Zarządy Szkolne NSZZ Policjantów Szkoły Policji w Słupsku …

Porozumienie Gdańskie

26 czerwca 2017 roku w Gdańsku zawarte zostało porozumienie zarządów zakładowych organizacji związkowych NSZZ Policjantów. Podstawową przyczyną zawarcia porozumienia jest dostrzegana przez jego sygnatariuszy pilna potrzeba wzmocnienia pozycji negocjacyjnej Niezależnego …